Translate

pátek 13. února 2015

Strukturovaný dialog Erasmus+ JUNULARA žije !

V rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+ získalo Informační centrum pro mládež Jindřichův Hradec grant na strukturovaný dialog - JUNULARA. Projektu se účastní žáci šesti ZŠ a čtyř SŠ v Jindřichově Hradci.
Projekt je členěn do 7 bloků.


  1. Parlament dětí a mládeže
  2. Zapojení mládeže do komunitního plánování města Jindřichův Hradec
  3. Zaměstnanost x nezaměstnanost
  4. Koho zastupuje poslanec? Lidi, tedy i nás!
  5. Platí zákony pro všechny?
  6. Můžeme Vám pomoci
  7. Svoboda projevu
V pondělí 16. 2. 2014 se uskuteční již páté setkání.

Strukturovaný dialog považuji za jednu z nejnáročnějších metod vzdělávání, které jsem během své 25 leté praxe ve školství poznala. Za klíčové považuji vzbudit zájem mladých lidí a pravdou je, že začátky byly krušné. Zapojit jsme museli i učitele škol, kteří nám pomohli „naplnit“ první setkání. Jednotlivé bloky byly naplánovány tak, abychom nenásilnou cestou motivovali postupně mládež k aktivitě. 


Uskutečnily se zatím 4 setkání a podařilo se nám dosáhnout plánovaného dopadu projektu na 100%.

 
První blok – založení a fungování Městského parlamentu dětí a mládeže v Jindřichově Hradci
Druhý blok – mládež si našla společný cíl – venkovní hřiště – a velmi aktivně plánují s vedením města jeho realizaci, byli přítomni na jednání o komunitním plánování a pravidelně se účastní zasedání zastupitelstva
Třetí blok – zájem mládeže inspiroval ICM a tři ŠŠ /Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec, Střední zdravotnická škola J. Hradec, Soukromá střední škola obchodu, služeb a provozu hotelů, s.r.o. Jindřichův Hradec / ve městě k založení konsorcia JUNULARA. Společně podáváme projekt, který umožní žákům těchto škol vycestovat do Irska a Německa v rámci odborné praxe na 14 dní až měsíc.
Čtvrtý blok – studenti byli pozváni hosty k návštěvě 3 poslaneckých klubů k diskusi přímo v Poslanecké sněmovně.


Podařilo se nám zapojit mládež do projektu, o kterém si většina na začátku myslela, že je to „ další trapárna“. Pátého bloku se účastní téměř 60 žáků, což je dvojnásobek účastníků s kterými bylo počítáno na začátku.
Aktivní přístup mladých lidí jistě ovlivňuje i to, že Informační centrum mládeže v Jindřichově Hradci samo pořádá/ 6 projektů/, nebo je partnerem v několika/ dosud v 11/ vzdělávacích projektech Erasmus+ v zahraničí, které sami pomáhají organizovat a účastní se jich. Významně přispívá i náš dobrovolník EVS Ion Eslava, který, jak říkají mladí, se opravdu povedl. Přístup Města Jindřichův Hradec nám mohou ostatní jen závidět.
Prostě a jednoduše : vidí-li mladí lidé , že skutečně mohou tvořit a ovlivňovat jejich aktivita je pro mnohé až nepředstavitelná.

Žádné komentáře:

Okomentovat