Translate

pátek 17. listopadu 2017

„Strukturovaný dialog… a co dál?“

Ve středu 15.11. 2017 se 3 mladí zástupci spolku ICM Jindřichův Hradec z. s. zúčastnili konference „Strukturovaný dialog… a co dál?“ . Jednalo se o historicky první konferenci na které se sešli mladí lidé a pracovníci s mládeží z celé České republiky, kteří realizují, nebo by se chtěli zapojit do vzdělávacího programu Erasmus+. Prostřednictvím strukturovaného dialogu dochází k posílení aktivní participace mládeže na veřejném dění. Jedná se o setkání a diskuzi mladých lidí a osob s rozhodovacími pravomocemi s využitím metod neformálního vzdělávání.

Konference se Zuzana Gerlová, Prokop Pithart a Daniel Doktor účastnili i proto, že spolek ICM Jindřichův Hradec z.s. již úspěšně realizoval 4 regionální projekty strukturovaných dialogů a plánuje ve snaze vzdělávat mládež v oblasti občanských kompetencí pokračovat. Díky tomu mohli na konferenci sdílet své zkušenosti s ostatními a zároveň se učit od ostatních osvědčené metody a postupy práce s mladými lidmi. V rámci konference byla využita i metoda tzv. „Živé knihovny“. Jednalo se o předávání zkušeností úspěšných realizátorů projektů strukturovaného dialogu a jednou ze čtyř „živých knih „ byla i projektová manažérka projektů strukturovaného dialogu z našeho spolku, která řídila projekty v Jihočeském kraji. Z konference si odnesli tři mladí lidé z Jindřichova Hradce mnoho nových podmětů a získali díky ní další motivaci pro uskutečňování dalších projektů strukturovaného dialogu.