Translate

pondělí 20. února 2017

TVŮJ HLAS MŮŽE ROZHODNOUT - JINDŘICHŮV HRADECTento čtvrtek 16.2.2017 dostal v Jindřichově Hradci příležitost další projekt Strukturovaného dialogu "Tvůj hlas může rozhodnout". Vzdělávací projekt podpořený grantem Erasmus+ a dotací MŠMT organizovalo ICM Jindřichův Hradec z.s. od 9:00 do 15:30 v Městské knihovně a mezi jeho účastníky patřili žáci 3. a 4. ročníků Obchodní akademie T. G. Masaryka, Gymnázia Vítězslava Nováka a Střední odborné školy z Jindřichova Hradce. Celým projektovým dnem provázeli Iveta Slavíková, Michaela Babická a také několik dobrovolníků, bez kterých by si hlavní organizátoři jen stěží poradili - Aneta Camrdová, Ondřej Kazda a Vladimír Sedláček.
Pro účastníky byl připraven pestrý program doplněný zajímavými hosty. Hned v úvodní teoretické části dostal slovo PhDr. Salim Murad, Ph.D., politolog z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Společně se žáky se věnoval hlavně podstatě volební práva a proč ho vůbec využívat. Žáky informoval i o studentském projektu Democracy Go, jenž se zabývá podporou demokracie.
Druhým hostem byl politolog z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Doc. PhDr. Karel B. Müller, PhD, který jako největší problém dnešní české občanské společnosti viděl ve vztahu občané - instituce.
Po rozloučení se s hosty jsme si všichni pochutnali na pizze a po polední pauze přišla na řadu praktická část započatá aktivitou Adventura a Hodiny. Ty měly sloužit k lepšímu poznání a odreagování. Z fotografií a videí se domníváme, že svůj účel splnily na výbornou. Poté následovala interaktivní část, v níž žáci pracovali ve skupinkách a jejíž cílem bylo zamyšlení se a diskuze nad otázkami jako - Demokracie a MY, Lákadla k volbám, Moje preference, Co mi vadí či Škála spokojenosti s dnešní politickou situací. Interaktivní část nám přinesla spoustu úžasných projektových výstupů, které budeme moci využít i v budoucnu.
Pro závěrečné hodnocení posloužila papírová "facebooková zeď", na kterou mohli žáci přidat svůj komentář nebo jen přilepit smajlíka podle jejich úsudku. Po skončení se na nás z naší "zdi" usmívaly spokojené malované obličeje, někteří žáci zhodnotili projektový den srdíčky, jiní zdviženými palci. Takže tedy vlastně nejlepší feedback, který jsme si mohli přát!
Michaela Babická