Translate

pondělí 5. prosince 2016

Školy a téma demokracie

Třetina základních a pětina středních škol zanedbává výuku témat, která jsou klíčová pro zapojení žáků do demokratické společnosti. Jde například o aktivní přístup k lidským právům, rozvoj všeobecného přehledu a občanských kompetencí, prevenci extremismu a respekt ke kulturním odlišnostem nebo podporu demokratických hodnot. Při analýze, jak se školy věnují občanskému vzdělávání, to zjistila Česká školní inspekce (ČŠI).