Translate

čtvrtek 27. dubna 2017

TVŮJ HLAS MŮŽE ROZHODNOUT


V úterý 25.4.2017 projekt Strukturovaného dialogu "Tvůj hlas může rozhodnout" již podruhé zavítal do Třeboně do krásných prostor Městského úřadu. Mezi účastníky byli opět žáci 3. a 4. ročníků Gymnázia, OA, SOŠ a SOU a Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni.
Program jsme zahájili v 9:00 krátkou hrou na probuzení Bingo - žáci dostali listy s políčky,
v nichž byly různé výroky např. Recykluji odpad, Jsem pro státní maturity, Nemám nic proti výchově dětí homosexuálními páry, Jdu volit do PS apod. Cílem aktivity bylo nasbírat podpisy od jednotlivých spoluúčastníků, tak aby se neopakovaly, v co nejkratším čase.
Poté už přišlo na řadu setkání s paní Ing. Radkou Maxovou, poslankyní PČR a radní města Tábor (ANO 2011). Paní Maxová hovořila nejprve o svém působení v politice a také o vlivu médií na tuto práci. Média jsou dle jejích slov nesmírně důležitá a zároveň nesmírně nebezpečná. Rozproudila se i debata na otázku - Chci se aktivně účastnit politiky? Někteří žáci tuto možnost nevylučovali, ale nejprve chtějí nasbírat zkušenosti, a až poté se více angažovat. Někteří ale přiznali, že si tuto variantu nedokážou představit, protože je jim politika buďto úplně cizí, nemají v ní důvěru či za tím vidí mnoho nástrah, úskalí a časovou náročnost. Opět jsme pořídili několik videí, které nám budou sloužit jako skvělé výstupy projektu.
Na tématiku médií, politických kampaní a volebních programů navázal náš další host
Mgr. Otto Eibl, Ph.D. z katedry politologie na FSS MU v Brně. S panem Eiblem jsme se již se viděli na našem prvním projektovém setkání v Českých Budějovicích, takže jsme byli rádi, že přijal i další pozvání. Důležité, dle pana Eibla, je mít představu o aktuálním obrazu společnosti, ale zároveň nebýt závislý na jednom zdroji informací.
Opět můžeme říct, že se jednalo se o velice zdařený Strukturovaný dialog, jelikož žáci se nebáli diskutovat, přispívali svými názory a nejen oni si odnesli nové a zajímavé informace. Nyní nezbývá nic jiného, než se těšit na naše třetí setkání, které se uskuteční v červnu v Jindřichově Hradci.

úterý 4. dubna 2017

Další setkání Strukturovaného dialogu "Tvůj hlas může rozhodnout"

V úterý 25.4. od 9:00 do 14:00 se již podruhé "Tvůj hlas může rozhodnout" uskuteční v prostorách Městského úřadu v Třeboni.