Během workshopu, který proběhl na Síťovacím setkání strukturovaného dialogu s mládeží dne 13. listopadu, se ukázalo, že právní systém neumí dobře pracovat s mládeží a dětmi. Na druhé straně, samotní mladí lidé nemají znalosti svých práv a nechápou základní ústavní principy právního řádu. Vymahatelnost práva je pro ně cizí pojem, který neznají. Právní pomoc mladým lidem není adekvátní a chybí osoba dětského ombudsmana. Školy ani veřejné úřady nevědí, jak vzdělávat mladé k právní gramotnosti. Kde mají mladí, a nejen oni, získat přehled o povinnostech a právech, který jim právní řád ČR uděluje?
Jsou níže zmíněné problémy s právem opravdu jen problémy mládeže?
V přiloženém PDF dokumentu najdete výstupy z workshopu, kterého se účastnili mladí lidé, odborníci v oblasti práce s mládeží, i studenti práv. Téma bylo přístup mladých lidí k právu.
Účastníci měli tři úkoly:
  1. Zmapovat stav přístupu mladých lidí k naplnění jejich práv v ČR?
  2. Uvést ideální představu stavu právního systému a jeho přístupnosti pro mladé.
  3. Ukázat nástroje a příklady dobré praxe jak ideálního stavu docílit.
Souhlasíte s tím, co je v dokumentu řečeno? Víte, že u Vás by debata na téma přístupu mladých k právu dopadla úplně jinak? Kontaktujte nás (michaela.cvachova@crdm.cz) a pojďme společně uspořádat debatu v rámci strukturovaného dialogu u Vás v obci, škole, oddíle, informačním centru...vlastně kdekoliv, kde se mohou potkat mladí lidé a ti, kteří o nich rozhodují.