Translate

sobota 29. listopadu 2014

Městský parlament dětí a mládeže

Městský Parlament Dětí a Mládeže Jindřichův Hradec

Myšlenka založit Městský parlament dětí a mládeže v Jindřichově Hradci (MPDM) je již delší dobu, ale až s projektem strukturovaný dialog JUNULARA, který zajišťuje Informační centrum pro mládež v Jindřichově Hradci, se dali věci do pohybu. Na prvním semináři zde byla přednášet p. Votavová z Národního parlamentu dětí a mládeže, se na konci tohoto semináře definitivně rozhodlo, že se budeme snažit o to, aby v Jindřichově Hradci vznikl MPDM. Jelikož MPDM nemůže být samostatná organizace, zastřešující organizací bude Informační centrum pro mládež v Jindřichově Hradci. Městský parlament dětí a mládeže je nepolitické sdružení mladých lidí z jindřichohradeckých základních a středních škol, kteří chtějí něco ve svém městě změnit.
V jihočeském kraji jsou již založené městské parlamenty dětí a mládeže, ale nejsou nijak aktivní. Tudíž jihočeský kraj nemá zastoupení v Národním parlamentu dětí a mládeže. V tuto chvíli přípravný výbor, který vznikl dne 7. 11. 2014, sbírá přihlášky. Začíná pomalu připravovat vše pro to, aby po první schůzi, která proběhne na začátku kalendářního roku 2015, se zvolilo předsednictvo a předseda, se z našeho MPDM stal aktivní parlament.
Dále bychom Vás chtěli informovat o možnosti stát se členem MPDM v Jindřichově Hradci. Přihlašování probíhá od 1. 12. 2014 do 19. 12. 2014. Na facebookových a webových stránkách Informačního centra pro mládež v Jindřichově Hradci je k dispozici přihlašovací formulář. Počet přihlášených žáků / studentů není nijak omezen. Možnost stát se členem je určena pro základní školy od 6. ročníku a výše. Dále pro všechny ročníky středních škol.
Přihláška

úterý 25. listopadu 2014

Městský parlament dětí a mládeže v Jindřichově Hradci

Přípravný výbor v akci 

Projekt Erasmus+ "ECONOMICS DO NOT BITE"

ICM Jindřichův Hradec v rámci strukturovaného dialogu informovalo mládež o možnostech, které jim nabízí vzdělávací program EU Erasmus+. V těchto dnech je 6 " hradečáků" v Kaunasu.
 

sobota 22. listopadu 2014

Magický smysl dialogu před 25 lety i dnes


Česká společnost zažívá významné výročí 25 let od pádu totalitního režimu. Ze začátku to byli především mladí lidé a studenti, kteří se svým osobním příkladem snažili o změnu – pro budoucnost svoji, svých dětí i celé společnosti.
Jan Husák, koordinátor Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží, ČRDM
I tento odkaz by měl být inspirující pro dnešní mladou generaci a vzpomínky či informace o sametové revoluci a jejím smyslu by mezi mladými neměly být zapomenuty.
Tisková mluvčí vysokoškoláků Monika Pajerová, která demonstraci 17. listopadu 1989 na Albertově zahajovala, mimo jiné řekla: „Přátelé, slovo dialog nabylo v poslední době přímo magického smyslu. K tomuto zapomenutému slovu se vrátily naděje širokých vrstev naší společnosti. Jaké možnosti máme my, studenti vysokých škol, zúčastnit se svobodného demokratického dialogu…“.
Dnes snad žijeme ve svobodné a demokratické zemi. S politickým životem a kulturou však není spokojena řada dospělých, ani mladých. Význam vzájemného dialogu se však nevytratil. Možná jím je řada z nás unavena a nevidí v něm vždy smysl, nicméně měli bychom si stále uvědomovat, že bez dialogu nemůže být ani demokracie a následně ani vybojované svobody.
Velmi mne těšilo pozorovat, kolik lidí se dokázalo na 17. listopadu občansky zapojit, zavzpomínat a vyjádřit svůj názor proti praktikám a krokům politiků, se kterými nesouhlasí a naopak uctít ty, kteří jsou či byli slušnými politiky.
Dialog ve společnosti však není jednorázovou záležitostí. Dialog je dlouhodobý proces, jehož součástí by měla být i následná akce. Dialog by měl odrážet reálné potřeby zapojených lidí a neměl by být pouhým „bojem politických ideologií“. Dialog by měl sloužit k nalezení shody mezi zapojenými a k následné spolupráci při prosazování vzniklých výstupů – zdaleka se nemusí jednat jen o svržení režimu, ale i o běžné věci v našem okolí, v našem státě, i v Evropské unii. Před 25 lety museli studenti a mladí lidé o možnosti dialogu usilovat s mnohem větším nasazením a pod neustálou hrozbou trestu, který mohl významně ovlivnit jejich životy. Dnes se mohou mladí lidé bavit svobodně, vyjadřovat své názory a diskutovat s politiky o svých reálných potřebách a snažit se je tak zohlednit i ve společenském a politickém dění. Byť dnes nemusíme řešit tak palčivé problémy jako dříve, je i přesto velmi důležité, aby se mladí lidé do dialogu zapojovali a učili se tak a zažívali ve svém reálném prostředí, co to znamená kultura dialogu a potažmo demokracie. Bez lidí a dialogu totiž není reálná demokracie! Možností je dnes neomezeně, záleží jen na aktivitě každého jednoho – diskutovat nad veřejným i politickým děním můžeme doma, s kamarády ve škole i mimo ni, při volnočasových aktivitách, na lavičkách v parku či v oddílech a dobrovolnických skupinách spolků a neziskových organizací. Nebo kdekoliv jinde.
Pokud nechceme, aby naše názory zůstávaly jen v omezené skupince lidí, je však nutné, stejně jako kdysi, snažit se, aby naše názory a potřeby byly vyslyšeny i lidmi, kteří se mohou inspirovat a pokusit se to společně s námi změnit. A pokud tito nenaslouchají, mělo by být naší občanskou ctnostní také osobní nasazení do politiky. Byť se nám může politika jevit „špinavá“, neznamená to, že takoví jsou všichni a že i my pokud se zapojíme do politického dění, musíme k těmto špatným praktikám sklouznout. I to je otázkou naší vlastní odpovědnosti a našeho svědomí.
Politika se zároveň také neodehrává jen v politických stranách a v parlamentu, naopak politika a demokratický dialog se odehrává neustále kolem nás – ve škole, v práci, ve volném čase… o věcech celospolečenských, ale i osobních. Dialog je zároveň přirozenou formou občanského vzdělávání, ale pomáhá nám získávat i spoustu praktických informací z našeho okolí a tříbí naše vlastní kritické myšlení. I proto Česká rada dětí a mládeže podporuje tzv. strukturovaný dialog s mládeží, který se snaží posílit a vytvářet další a další možnosti ke vzájemnému dialogu mezi mladými lidmi navzájem, ale i s politiky, úředníky i odborníky, a zároveň vzešlé výstupy dále šířit do společnosti. Snaží se tím naplňovat i vizi a poslání ČRDM - podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Pomoci nám můžete i Vy (více informací na www.strukturovanydialog.czwww.kecejmedotoho.cz).
Cílem není vychovávat mladé k politikaření, ale ke vzájemnému respektu, úctě, svobodě, ale i ke společenské odpovědnosti za své názory. Netrestat mladé za „špatné názory“, ale vysvětlovat a diskutovat s nimi, proč třeba některé názory změnit a jinými se naopak inspirovat. Jen pokud budeme vzájemně a s respektem diskutovat, vést dialog, můžeme doufat, že i my, děti našich dětí a jejich děti budou moci žít ve svobodné a demokratické společnosti – byť si musíme být vědomi toho, že demokracie je jen „nejlepší ze špatných možností vládnutí“, parafrázujeme-li slavný výrok Winstona Churchilla.
A že se nemusíme bavit jen o „čistě politických“ tématech ukazuje i výrok francouzského osvícenského filozofa Benjamina Constanta, který připomínal, že lidé mají mnoho zájmů a politika je jen jedním z nich. Demokratický dialog, vzájemný respekt a úcta k názorům a potřebám druhých, včetně mladých lidí, by však měly být přirozenou součástí všech konverzací a diskuzí – ve všech oblastech a zájmech našeho života.
Autor: Jan Husák http://www.adam.cz/clanek-2014110040-magicky-smysl-dialogu-pred-25-lety-i-dnes.html 

pátek 21. listopadu 2014

JUNULARA v Českém rozhlase

Jindřichův Hradec bude mít parlament mladých. Studenti se sešli se starostou .
Žáci základních a studenti středních škol z Jindřichova Hradce by se chtěli podílet na řízení města. Rozhodli se proto založit Parlament dětí a mládeže, který bude jakýmsi poradním orgánem starosty. S prvním mužem jindřichohradecké radnice už se také sešli. Starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka z ČSSD se na půdě obchodní akademie se se třemi desítkami žáků a studentů sešel v úterý. Svým posluchačům vysvětlil, jak funguje vedení města a podpořil je v myšlence založit městský parlament dětí a mládeže. Na jeho sestavení teď pracuje student třetího ročníku obchodní akademie Tomáš Záruba. Během několika dnů osloví Tomáš Záruba základní a střední školy v Jindřichově Hradci a žákům a studentům nabídne spolupráci. Parlament dětí a mládeže by měl v Jindřichově Hradci začít zasedat na začátku příštího roku.

čtvrtek 20. listopadu 2014

Politická participace mládeže

Lepší budoucnost pro mládež v ČR - vyplň jednoduchý dotazník a podílej se aktivně na budoucnosti své a svých kamarádů. http://www.strukturovanydialog.cz/consultation/politicka-participace-mladeze-75

Čertovská nestvůra na gymnáziu v Jindřichově Hradci připomíná totalitu

Na gymnáziu v Jindřichově Hradci vládne totalita, spolužákům ji o víkendu připravilo pět studentů.
Nestvůru podobnou čertovi s obřími křídly, která má oči i chapadla po celé škole, vytvořila o víkendu parta studentů. Tímto způsobem chtěli šokovat a mezi spolužáky vyvolat diskuzi, aby pro ně 17. listopad nebyl jen dalším volným dnem. 
Na totalitu v podání jindřichohradeckých gymnazistů se jela podívat redaktorka Lucie Hochmanová.
Kromě plastiky totality proto také napsali řadu článků, které si v budově školy může každý přečíst. Aktivitu studentů ocenili studenti i učitelé. 
Totalita bude svými chapadly svírat jindřichohradecké gymnázium do konce tohoto týdne. Pak na něm opět zavládne svoboda.

Strukturovaný dialog v praxi


Dne 9. 12. 2014 se uskuteční v Jindřichově Hradci již potřetí setkání mladých lidí s veřejnými činiteli. Téma, které se bude diskutovat je pro mladé lidi velmi důležité – zaměstnanost mladých lidí.
Pokud vaše organizace zvažuje možnost zrealizovat strukturovaný dialog a zažádat v roce 2015 o grand v rámci vzdělávacího projektu EU Erasmus+ v akci KA3 a chcete sdílet zkušenosti s ostatními, nabízíme možnost účasti na našem setkání. Zažijte strukturovaný dialog v praxi!
Po ukončení strukturovaného dialogu s mládeží bude následovat seminář, na kterém budou diskutovány praktické náležitosti.
Budete mít možnost hovořit s účastníky dialogu a rádi se podělíme o naše zkušenosti, které jsme doposud získali. Účast pro zájemce je zdarma, účastník si hradí dopravu. V případě zájmu zajistíme ubytování. Pozvánka a přihláška na akci je níže.
přihláška http://goo.gl/forms/DDI1fU8amE
pozvánka http://www.icmjh.cz/inpage/pozvanka-9-12-2014/

sobota 8. listopadu 2014

Na  XVII. Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže v Praze ve dnech 14. – 17. 11. 2014 nás budou zastupovat Adam Chýška,Kryštof Pešek a Jakub Nunvář

čtvrtek 6. listopadu 2014

Dne 7.11.2014 ve 14.30 se v kanceláři ICM sešel přípravný výbor MPDM v Jindřichově Hradci.