Translate

úterý 21. října 2014

Dne 20.11.2014 se uskutečnil první seminář na obchodní akademii. Navštívila nás i paní Jana Votavová, která je koordinátorkou Národního parlamentu dětí a mládeže. Poreferovala nám o tom, jak založit parlament v Jindřichově Hradci, a co všechno k tomu potřebujeme. Její návštěvy si moc vážíme a využijeme jejích rad v zakládání parlamentu u nás v Jindřichově Hradci.

neděle 12. října 2014

Zastupitelstvo města - zvolení zastupitelé města Jindřichův Hradec - věkový průměr 48,59 let


http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=23&xdz=2&xnumnuts=3103&xobec=545881&xstrana=0&xodkaz=1

Městský parlament dětí a mládeže v Jindřichově Hradci bude mít velkou příležitost stát se partnerem zastupitelstva a ovlivnit tak rozhodnutí, která se mládeže týkají !

pátek 3. října 2014

Strukturovaný dialog JUNULARA - ERASMUS+

V letošním roce bylo v Jindřichově Hradci otevřeno Informační centrum pro mládež (ICM). Činnost ICM je zaměřená na mladé lidi ve věku 15 - 26 let a nabízí jim širokou škálu služeb. Jednou z priorit centra je příprava a realizace projektů v rámci vzdělávacího programu Erasmus+ a účast na partnerských projektech. V rámci programu Erasmus+ získalo ICM finanční grant na strukturovaný dialog. V Jižních Čechách ojedinělý projekt s názvem JUNULARA , je zaměřený na dialog žáků ze základních a středních škol v Jindřichově Hradci, s osobami s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní a evropské úrovni. V rámci sedmi seminářů se účastníci projektu setkají například se zástupci města Jindřichův Hradec, Národního parlamentu dětí a mládeže, ale i Parlamentu České republiky. Prostory pro konání projektu poskytla Obchodní akademie T. G. Masaryka a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec.