Translate

čtvrtek 4. prosince 2014

Zapojte se do evropské konzultace formou eseje

Evropská Unie zjišťuje názory mladých lidí na různá témata, kterými se právě zabývá. Cílem je, aby následné aktivity EU odpovídaly co nejvíce potřebám a zájmům mladých lidí. Děje se tak konzultacemi s mladými lidmi ve všech členských státech EU a také zapojováním zástupců mladých lidí do rozhodovacích procesů. Tomuto procesu se říká strukturovaný dialog Evropské unie s mladými lidmi a organizacemi mládeže. Mladí lidé tak mají přímou možnost zapojit se do diskuzí a procesů, které vyústí v přijetí Usnesení Rady ministrů EU (tedy všech ministrů zodpovědných za oblast mládeže z celé Evropské unie včetně České republiky). Toto usnesení se poté realizuje také v České republice a může tak změnit situaci u nás. V současné době se zástupci institucí EU i mladých lidí z celé Evropy shodli, že zájem mladých lidí o politické dění neustále klesá, což se pomalu ale jistě stává celospolečenským problémem. Evropská unie by proto ráda podpořila větší zapojování mladých lidí do veřejného života tak, aby je motivovala aktivně se zajímat o veřejné a politické dění. Stejně tak se shodli, že mladí lidé mají ztížený přístup k naplnění svých práv ve společnosti. Proto se EU v současné době v rámci strukturovaného dialogu zabývá tématy jak posílit postavení mladých lidí ve společnosti, a to skrze jejich další zapojování do veřejného a politického života, nejen v EU, státě, ale i v místě, kde žijí a skrze zlepšování přístupu mladých lidí k právům. V rámci konzultace s mladými lidmi na tato témata vyhlašuje Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží esejistickou soutěž pro mladé. Výstupy ze soutěže se stanou součástí konzultací v České republice a budou dále předány do politického procesu EU, ale i České republiky v rámci politiky mládeže.
více http://www.icmjh.cz/inpage/zapojte-se-do-evropske-konzultace-formou-eseje/

Žádné komentáře:

Okomentovat